Keski-Suomen ympäristökasvatuspäivä 11.11.2009

Työpajat

Huom. Työpajojen alkamisaika on päätetty muuttaa klo 13.15:ksi lukuun ottamatta pajaa nro 4, joka alkaa klo 13.00.

Iltapäivän aikana kukin osallistuja työskentelee yhdessä työpajassa. Työpajat kestävät 2-3 tuntia niin, että ne loppuvat viimeistään klo 16.

Työpajat kokoontuvat Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän normaalikoulun ja Keski-Suomen luontomuseon tiloissa sekä yliopiston kampuksen tai Harjun maastossa.

Työpajojen otsikot:

1. Uudet Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit – työväline kestävän kehityksen ohjelman rakentamiseen
2. Vihreän lipun starttikoulutus
3. Jätteiden vähentäminen, lajittelu ja kierrätys
4. Pienten ympäristökasvatusta: menetelmiä varhaiskasvattajille
5. Tonttuseikkailu – talven ekologiaa
6. Matikkaa metsässä - ulkoilmapedagogiikkaa matematiikan tunneilla
7. Kaavasta kaupunkiin – retki kaupunkiympäristöön - PERUTTU
8. Maatilalle oppimaan - PERUTTU
9. Metsät ja ilmastonmuutos - PERUTTU
10. Ilmastonmuutoksen käsitteleminen nuorten kanssa
11. Tuunauspaja
12. Ympäristön tila ja suojelu nyt
13. Kunnan eri toimialojen ja kuntien väliset yhteistyömahdollisuudet luontokoulutyössä

Työpajojen tarkemmat kuvaukset

1. Uudet Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit – työväline kestävän kehityksen ohjelman rakentamiseen

Paikka: Yliopiston kampus, X-rakennus, huone X225 (OKL, varhaiskasvatuksen laitos). Seminaarinkatu 15

Työpajassa tutustutaan uusiin Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteereihin, jotka tarjoavat työvälineen kestävän kehityksen näkökulman sisällyttämiseen koulun johtamiseen, opetukseen ja toimintakulttuuriin. Kriteerit tarjoavat valmiin askelluksen kestävän kehityksen ohjelman rakentamiseen ja ne mahdollistavat myös toiminnan sertifioinnin. Työpaja sopii peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opettajille ja muille näiden koulumuotojen parissa toimiville.
Lisätietoa aiheesta: www.koulujaymparisto.fi (Oppilaitosten ympäristösertifiointi) ka www.koulujaymparisto.fi/keke_kriteerit.htm (Uudet kestävän kehityksen kriteerit)

Vetäjä:
Suunnittelupäällikkö Erkka Laininen, OKKA-säätiö
Erkka Laininen toimii Oppilaitosten ympäristösertifioinnista vastaavana suunnittelupäällikkönä Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA -säätiössä. OKKA-säätiö on ylläpitänyt ympäristösertifiointia vuodesta 2004 lähtien. Sertifikaatin on saanut kesäkuuhun 2009 mennessä yhteensä 28 koulua tai oppilaitosta. OKKA-säätiö julkisti helmikuussa 2009 uudet Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit, joiden mukainen sertifiointi käynnistyy syksyllä 2009.


2. Vihreän lipun starttikoulutus

Paikka: Normaalikoulun ala-aste, 1. krs. Pitkäkatu 8

Kaipaatko toimintamallia ja tukea ympäristökasvatuksen toteuttamiseen käytännön työssäsi? Vihreä lippu on kestävän kehityksen ohjelma, joka vastaa tähän haasteeseen. Ohjelmassa on mukana jo noin 200 suomalaista päiväkotia, koulua ja oppilaitosta. Ohjelma tarjoaa valmiita materiaaleja, neuvontaa ja palautetta kestävän kehityksen toiminnastanne. Vihreä lippu -starttikoulutuksessa saat perustietoa ohjelmasta käytännön esimerkein höystettynä.
Lisätietoa Vihreästä lipusta: www.vihrealippu.fi

Vetäjät:
Vihreä lippu -kouluttajat, luokanopettajat Riikka Ettanen ja Katja Viiri, Jyväskylän kaupunki


3. Jätteiden vähentäminen, lajittelu ja kierrätys

Paikka: Normaalikoulun ala-aste, 1. krs. Pitkäkatu 8

Miksi jätteet ovat ongelma ja miten ongelma voidaan ratkaista? Minne lajitellut jätteet päätyvät? Työpajassa on luvassa käytännönläheistä tietoa jätemäärän vähentämisestä, kierrättämisestä ja lajittelusta sekä ideoita aiheen käsittelyyn päiväkodissa, koulussa tai muussa oppilaitoksessa. Työpaja on Vihreän lipun teemakoulutus, mutta soveltuu hyvin kaikille aiheesta kiinnostuneille riippumatta siitä, onko omalla päiväkodilla, koululla tai oppilaitoksella Vihreätä lippua.

Vetäjät:
Koordinaattorit Kati Kankainen ja Anna Sarkkinen, Japa ry
Kouluttajat ovat jäteneuvonnan asiantuntijoita, jotka ovat vetäneet Jyväskylän seudulla useita jätealan koulutuksia aikuisille sekä kiertäneet mm. päiväkodeissa opastamassa esikoululaisia lajittelun ja kierrättämisen saloihin. Japa ry toimii Vihreän lipun alueellisena edistäjänä Keski-Suomessa
Japa ry verkossa: www.japary.fi.


4. Pienten ympäristökasvatusta: menetelmiä varhaiskasvattajille

Paikka: Keski-Suomen luontomuseo (Harjun Vesilinna) ja Harjun maasto

Pajassa tutustutaan Metsämörri-toimintaan, joka on 2–8-vuotiaden lasten retkeilyä lähiluontoon säällä kuin säällä.
Lisätietoja: www.suomenlatu.fi >Lajit > Metsämörri (> Luonnossa kotonaan).

Vetäjä:
KM, erityisopettaja Kaija Wennström, Suomen Latu ry


5. Tonttuseikkailu – talven ekologiaa

Paikka: Keski-Suomen luontomuseo (Harjun Vesilinna) ja Harjun maasto

Paja ammentaa luonnon monimuotoisuutta, ympäristökasvatusta ja talven ekologiaa mielenkiintoisesti ja elämyksellisesti. Seikkailu toimii parhaiten eskareille ja eppuluokkalaisille. Lisäksi käydään läpi yhteisöllisyyttä lisääviä menetelmiä.

Vetäjä:
Luontokoulun opettaja Kim Suomalainen, Jyväskylän luontokoulu
Kim Suomalainen on luontokouluopettaja Jyväskylän kaupungista. Hän on tehnyt luontokouluopettajan työtä vuodesta 2002 Jyväskylän maalaiskunnassa. Hän on koulutukseltaan luokanopettaja, luontokouluopettaja ja eräopas.

Lisätietoa luontokoulusta: www.jkl.fi/opetus/luontokoulu


6. Matikkaa metsässä - ulkoilmapedagogiikkaa matematiikan tunneilla

Paikka: Yliopiston kampus, päärakennus (luokka C141) ja kampusalue

Ulkona luonnossa voi opiskella muutakin kuin luonnon tuntemusta tai liikuntaa. Matematiikan tunninkin voi viedä ulos, missä oppiminen on toiminnallista, innostavaa ja ulkoilma pitää mielen virkeänä. Työpajassa tutustutaan ulkoilmapedagogiikkaan ja erityisesti matematiikan opettamiseen ulkona. Iltapäivän aikana kokeillaan erilaisia pelejä, leikkejä ja tehtäviä itse tehden. Lisää ideoita löytyy jaettavasta kurssimonisteesta. Tehtävät sopivat eskareille ja alakoulun opetukseen sekä haastavammat tehtävät myös yläkouluun.

Vetäjä:
Ympäristökasvatuksen asiantuntija Saara Susiluoma
Saara Susiluoma on pian valmis luokanopettaja, joka on työskennellyt pari vuotta luontokoulunopettajana Vantaan luontokoulussa sekä lyhyempiä aikoja muissa luontokouluissa. Lisäksi Saara on vetänyt ympäristökasvatuskursseja eri teemoista.


7. Kaavasta kaupunkiin – retki kaupunkiympäristöön - PERUTTU

Muutos ja pysyvyys Jyväskylän kaupunkikuvassa. Työpajassa tutustutaan "Jyväskylä – kaupunkiko sekin on" -näyttelyn pienoismallien ja valokuvien avulla kaupunkikuvan muotoutumiseen sekä miljöössä tapahtuneisiin muutoksiin ja tutkitaan, mitä vuosikymmenten kuluessa on säilynyt ja säilytetty. Osallistujat pääsevät myös itse havainnoimaan Älylän / Seminaarinmäen aluetta ja Heiskan taiteilijakotia. Tavoitteena on yhdessä osallistujien kanssa kehittää työpajasta kiinnostava kulttuuriympäristöpaketti koululaisille 6.-luokkalaisista ylöspäin.

Vetäjä:
Museoassistentti Anna Möttönen, Keski-Suomen museo


8. Maatilalle oppimaan - PERUTTU

Työpaja opettajille ja muille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville aikuisille sekä maatalousyrittäjille, jotka ovat kiinnostuneita maaseudun tarjoamista mahdollisuuksista. Mitä lapset voivat oppia ruuan alkuperästä ja eläimistä sekä maaseudulla työskentelevien ihmisten arjesta?

Vetäjät:
Heidi ja Juha Hintikka, Hakolan Tila
Hakolan tilalla asuu Suomen alkuperäiskarjan lehmiä, possuja, kissaoja ja koira, hevonen sekä kanoja, jotka hautovat tipuja. Monenlaiset koti- ja tuotantoeläimet, sekä omavaraisuuden myötä oppimamme taidot, ovat tarjonneet meille mahdollisuuden kehittää tilallemme opetuksellista vierailutoimintaa. Luontokouluvierailijoita käy noin tuhat henkilöä joka vuosi.
Lisätietoja:
www.hakolantila.net


9. Metsät ja ilmastonmuutos - PERUTTU

Keski-Suomen Metsäkeskuksen ja 4H-piirin toteuttamassa työpajassa esitellään materiaaleja ja tapoja toteuttaa koulujen metsä- ja luonto-opetusta erityisesti metsät ja ilmastonmuutos -teeman osalta. Esillä ovat mm. Metsä- ja luontotiimit Keski-Suomeen -verkostohanke sekä taimien istutuskampanja. Lopuksi pienimuotoinen koulun lähimetsässä toteutettava metsätaitokilpailu (parhaat palkitaan) ja makkaranpaistoa.

Vetäjät:
Viestintäpäällikkö Ari Nikkola, Keski-Suomen Metsäkeskus
Johtaja Raija Kumpula, Keski-Suomen 4H-piiri


10. Ilmastonmuutoksen käsitteleminen nuorten kanssa

Paikka: Yliopiston kampus, X-rakennus, huone X223 (OKL, varhaiskasvatuksen laitos). Seminaarinkatu 15

Työpajassa käsitellään eri tapoja lähestyä pelottavia tulevaisuuskuvia ja havainnollistaa yhteiskunnallisen vaikuttamisen muotoja. Keskustelemme vaikuttajuudesta ja kokeilemme skenaariotyöskentelyä. Mietimme myös arkipäiväisten ympäristötekojen roolia ympäristövaikuttajuuteen kasvamisessa sekä pohdimme yksilön ilmastovaikutusten havainnollistamista hiilijalanjälkikäsitteen kautta. Työpaja sopii erityisesti yläaste- ja lukioikäisten kanssa työskenteleville.

Vetäjä:
Ilmari-hankkeen koordinaattori Tea Tönnov, Nuorten Akatemia
Lisätietoa Ilmari-hankkeesta: www.ilmasto.org/opetus_ja_pelit/ilmastotietoa_kouluille.html


11. Tuunauspaja

Paikka: Normaalikoulun ala-aste, 1. krs. Pitkäkatu 8

Tuunauspajassa tuunataan vanhoista tavaroista uusia ja pohditaan vastuullista kuluttamista. Työpaja on antoisa erityisesti nuorten kanssa töitä tekeville, mm. opettajille, järjestötoimijoille ja nuorisotyöntekijöille.

Vetäjä:
Ympäristökoulun vetäjä Annariitta Hietaharju, Piispalan nuorisokeskus ja Ympäristökoulu Luppo
Luppo on Keski-Suomen ensimmäinen ympäristökoulu. Se toimii Piispalan Nuorisokeskuksen yhteydessä ja tarjoaa mm. geoetsintä- ja tuunausohjelmia leirikouluryhmille.


12. Ympäristön tila ja suojelu nyt

Paikka: Yliopiston kampus, X-rakennus, huone X150 (OKL, varhaiskasvatuksen laitos). Seminaarinkatu 15

Miten Keski-Suomen vedet voivat ja mitä niiden kunnon parantamiseksi on suunnitteilla? Entä miten paljon me keskisuomalaiset tuotamme jätettä? Miten jätehuoltoa maakunnassamme kehitetään? Miten ilmastonmuutos vaikuttaa Suomen luonnon monimuotoisuuteen? Tule päivittämään tietojasi ympäristön tilasta ja ympäristönsuojelusta. Paja on suunnattu erityisesti aineenopettajille, mutta sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Vetäjät:
Yli-insinööri Ansa Selänne, Keski-Suomen ympäristökeskus (vedet)
Ylitarkastaja Anne Helolahti tai ylitarkastaja Hannele Yli-Kauppila, Keski-Suomen ympäristökeskus (jätteet)
Dosentti Sanna Laaka-Lindberg, Helsingin yliopisto (ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus)

Ansa Selänne koordinoi vesienhoidon suunnittelutyötä Keski-Suomessa. Hannele Yli-Kauppila on vastannut Keski-Suomen alueellisen jätesuunnitelman uudistamistyöstä. Anne Helolahti on toiminut ohjausryhmän sihteerinä ja osaltaan osallistunut jätesuunnitelman valmisteluun. Sanna Laaka-Lindberg tutkii lajiston monimuotoisuutta ja toimii uhanalaisten lajien suojelutyöryhmässä.


13. Kunnan eri toimialojen ja kuntien väliset yhteistyömahdollisuudet luontokoulutyössä

Huom. Osallistuminen pelkkään pajaan nro 13 (ilman aamupäiväosuutta) on maksutonta.

Paikka: Keski-Suomen luontomuseo (Harjun Vesilinna)

Jyvässeudulla on noin 19 000 oppilasta ja 2000 opettajaa. Luontokoulutyölla on siten haasteita. Työpajassa haastetaan kuntien koulutoimen, päivähoidon, ympäristönsuojelun, vapaa-aikatoimen, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen sekä elinkeinotoimen vastuuhenkilöitä – virkamiehiä ja päättäjiä – keskustelemaan yhteistyömahdollisuuksista eli lyömään monta kärpästä yhdellä iskulla. Tavoitteena on kiteyttää toimialojen tehtäviä, joita voisi toteuttaa luontokoulutoiminnalla ja siten vakiinnuttaa työ Jyvässeudulla ja Keski-Suomessa. Työpajaan toivotaan osallistujia kaikista Keski-Suomen kunnista ja eri sidosryhmistä.

Laukaassa on kehitetty ja testattu luontokoululle toimintamalli, joka verkostoi työhön mukaan useat eri tahot kuntarakenteen sisällä. Päivillä julkaistaan Laukaan luontokoulun tuore raportti, johon on mahdollista tutustua etukäteen verkossa:

Työpajaan liittyy kysely, johon toivotaan vastauksia pajaan osallistuvilta, mutta myös muilta:

Vetäjät:
Koulutoimenjohtaja Juha Tolonen ja Laukaan luontokoulun äiti FM Eija Syrjälä, Laukaa

FM Eija Syrjälä on koulutukseltaan maantieteilijä, biologian ja maantiedon lehtori sekä ympäristönsuojelun hallinnon ja lainsäädännön asiantuntija. Hän on toiminut Laukaassa kunnan ympäristönsuojelusihteerinä sekä erilaisissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä vuosina 1987–2009. Luontokoulutyö alkoi esikoulukerhosta v. 1994 ja laajeni 70 toimijan verkostoksi 15 vuodessa. Toiminta on palkittu valtakunnallisesti ensimmäisellä Ympäristökasvatuksen Ruusulla. Työ limittyi kunnan ja Jyvässeudun kestävän kehityksen toimintaohjelmaan.

Koulutoimenjohtaja Juha Tolonen on toiminut Laukassa noin 12 vuotta ja ollut mukana luontokoulun kehitystyössä usean vuoden ajan.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ota yhteyttä meihin
Copyright © 2007 Servia KotisivutGraphic Design: Clear Vision Design